Kasvua jopa lamassa – tästä vauhtia Suomen vientiin

22.5.2013, 03:40 -

suomalaisia työllistää metsä- ja kaivosteollisuus sekä tietoliikenne. Talouskasvu tietää kasvua myös

Lähde: Kaivannaisteollisuus