Talvivaara släppte ut järnhaltigt vatten

21.5.2013, 16:48 -

Avtappningen stoppades sedan Talvivaara hade fått vetskap om problemet. – Vi är medvetna om… miljöcentral. Talvivaaras kommunikationschef Olli-Pekka Nissinen säger att järnet inte hade fällts ut

Lähde: Kaivannaisteollisuus