Lappi saa lisää rahaa teollisuuteen

21.5.2013, 17:10 -

, kaivosteollisuudelle ja petovahinkoihin. Rahaa on tulossa Kemin biodiesellaitokselle, LNG-infrastruktuuriin ja Suhangon kaivoksen tiejärjestelyjen toteuttamiseksi. Suurpetojen aiheuttamien vahinkojen

Lähde: Kaivannaisteollisuus