Kaivosyhtiö sai uraaninetsintäluvan – vastustajat rustaavat valituksia

21.5.2013, 08:51 -

lainvastainen ja kaivosyhtiön toimet uhkaavat pohjavesiä Päätöksestä ollaan valmistelemassa valituksia Kuopion… Kuusojan kankaalle myönnetystä uraaninetsintäluvasta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto myönsi 8.5.

Lähde: Kaivannaisteollisuus