Talvivaaran eteläpuolisten lähivesistöjen veden pH on tavanomaisella tasolla

20.5.2013, 13:31 -

Talvivaaran eteläpuolisten lähivesistöjen veden pH on tavanomaisella tasolla

Lähde: Kaivannaisteollisuus