Suomalaiset yllättivät MTV3:n kyselyssä: Altian viinatehdas myyntiin

20.5.2013, 11:00 -

omistuksiin kaivosyhtiö Talvivaarassa ja telakkayhtiö STX Finlandissa. Talvivaaran omistamisessa… pitäisi ennallaan 24 %. Vastaavasti Talvivaaran valtio-omistusta vähentäisi 14 prosenttia ja yhtiöstä

Lähde: Kaivannaisteollisuus