Ympäristöministeriö käynnisti kaivosten stressitestit

17.5.2013, 10:40 -

KU Kaivosten vapaaehtoiset stressitestit on aloitettu kaivoksille keskiviikkona lähetetyllä kyselyllä. Testeissä selvitetään, miten kaivokset selviytyvät poikkeuksellista kuormitusta aiheuttavista

Lähde: Kaivannaisteollisuus