Ympäristöministeriö käynnisti kaivosten stressitestit

17.5.2013, 13:24 -

Kaivosten vapaaehtoiset stressitestit on aloitettu kaivoksille 15.5. lähetyllä kyselyllä. Testeissä selvitetään, miten kaivokset selviytyvät poikkeuksellista kuormitusta aiheuttavista tilanteista

Lähde: Kaivannaisteollisuus