Ulkomaisten investoijien neuvosto aloittaa työnsä

17.5.2013, 12:10 -

painotukset ovat ympäristöliiketoiminta, ICT ja kaivannaisteollisuus. Alueellisesti resursseja kohdennetaan

Lähde: Kaivannaisteollisuus