Ulkomaisten investoijien neuvosto aloittaa tyצnsה

17.5.2013, 13:31 -

. Alakohtaiset painotukset ovat ympäristöliiketoiminta, ICT ja kaivannaisteollisuus. Alueellisesti resursseja

Lähde: Kaivannaisteollisuus