Täällä Bogotá ja Mexico – Ministerin matkassa

17.5.2013, 12:00 -

tunnelmat. Delegaatio on jaettu toimialoittain: metalli-, konetekniikka- ja kaivosteollisuus omiin

Lähde: Kaivannaisteollisuus