Säkerheten vid gruvorna utreds

17.5.2013, 13:40 -

Nordkalks gruvor i Tytyri i Lojo och Ihalainen i Villmanstrand men inte gruvan i Pargas. De gruvor…, bosättning och Naturaområden. Det är frivilligt för gruvbolagen att delta i testerna. Enligt Nordkalk är det

Lähde: Kaivannaisteollisuus