Ministeriö selvittää kaivosten varautumista sateisiin

17.5.2013, 07:20 -

sateista. Testeistä päätettiin Talvivaaran viimesyksyisen vuodon jälkeen. Kaivosala kannattaa

Lähde: Kaivannaisteollisuus