Maaperäkairaus- ja pohjavesiselvitystyö, Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pirkanmaalla, POSKI -hanke

17.5.2013, 05:21 -

yhteis-työssä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa. Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV) Hankinta ylittää

Lähde: Kaivannaisteollisuus