Kortelammen vedenpinta pysyy hätärajan alla juoksutuksilla

17.5.2013, 17:10 -

Talvivaaran kaivoksen varoaltaan, Kortelammen vedenpinta pysyy juoksutusten ansiosta hätärajan alapuolella. Perjantaina vedenpinta oli 203,88 merenpinnasta. Maanantaina lukema oli 203,91

Lähde: Kaivannaisteollisuus