Kaivosten varautumista sateisiin selvitetään

17.5.2013, 12:00 -

Talvivaaran viimesyksyisen vuodon jälkeen. Kaivosala kannattaa selvitystä. ”Kaivokset pystyvät nyt

Lähde: Kaivannaisteollisuus