Vesien käyttökielto jatkuu Laakajärvellä?

16.5.2013, 14:40 -

toimittajalle Kainuun sote-kuntayhtymän huhtikuun lopussa antama suositus, ettei Talvivaaran… muassa Laakajärveä (kuva). Huhtikuun lopussa Kainuun sote-kuntayhtymä antama suositus, ettei Talvivaaran

Lähde: Kaivannaisteollisuus