Turha toivoa, että liuskekaasu tulee ja pelastaa

16.5.2013, 15:10 -

lähiaikoina. Yhdysvalloissa liuskekaasu näyttää tuovan uusia investointeja muun muassa kemian-, metsä… jatkuvaa uusien kaivojen poraamista. Vanhojen lähteiden tuotanto romahtaa rajusti jo kolmen–viiden

Lähde: Kaivannaisteollisuus