Talvivaara jatkaa juoksutuksia yli kiintiöiden

16.5.2013, 11:30 -

Talvivaaran kaivosyhtiö jatkaa puhdistettujen jätevesien lisäjuoksutuksia sekä etelän että… uhkaavasti täyttyvät turvapadot eivät pääsisi vuotamaan hallitsemattomasti luontoon. Talvivaara jätti

Lähde: Kaivannaisteollisuus