Kaivosalan vetovoimaa nostettava

16.5.2013, 14:40 -

. Lähiaikoina on tarkoitus käynnistää uusia täsmäkoulutuksia Sotkamo Silver AB:lle ja Mustavaaran Kaivos Oy

Lähde: Kaivannaisteollisuus