Kortelammen vedenkorkeus melkein tapissa

15.5.2013, 08:10 -

eivät pidättele jos esimerkiksi kipsisakka-altailla sattuisi jotain. Kuva: Pertti Granqvist Talvivaaran…. ELY-keskuksen antama yläraja on 204,00. Talvivaaran oma yläraja on 204,2. Hätätilasta puhutaan

Lähde: Kaivannaisteollisuus