Kaunisvaaran kaivosyhtiö etsii malmia Kelontekemässä ja Kaukosessa

15.5.2013, 11:31 -

. Lapiolla suoritettava geokemiallinen näytteenotto on kaivoslain mukaista jokamiehenoikeuksiin kuuluvaa

Lähde: Kaivannaisteollisuus