Talvivaaran vesitilanne vaikeutumassa

13.5.2013, 13:43 -

. Talvivaara tyhjensi ja siivosi viime viikolla Kortelammen neutralointialtaiden pohjia, jolloin juoksutus oli… lupaharkinta-asiat Talvivaaran ajankohtaiseen vesiongelmaan, jonka jälkeen AVI joutuu käsittelemään myös

Lähde: Kaivannaisteollisuus