Re:Täydessä vauhdissa heinäkuussa – malmintuotanto alkoi jälleen Talvivaarassa

13.5.2013, 22:32 -

Malmintuotanto! Ei siellä mitään malmia tuoteta. Malmi on luonnontuote, jota kaivoksella louhitaan. Mikäli kesäsateet eivät yllätä, Talvivaara tekee tämän hetkisellä maailman markkinahinnalla

Lähde: Kaivannaisteollisuus