Malmin louhinta ja käsittely alkoi taas Talvivaarassa

13.5.2013, 14:10 -

Talvivaara on aloittanut uudelleen metallimalmin tuotannon ja malminkäsittelyn Sotkamon kaivoksella… ja murskaus keskeytettiin Talvivaaran kaivoksella syyskuussa 2012 avolouhokseen varastoitujen

Lähde: Kaivannaisteollisuus