Louhinta alkoi uudelleen Talvivaarassa

13.5.2013, 11:00 -

Kaivosyhtiö Talvivaara on aloittanut uudelleen louhinnan Sotkamossa. Tuotanto keskeytyi viime syyskuussa vedenpinnan nousun vuoksi. Talvivaara ilmoitti viime kuussa aikeistaan aloittaa louhinta

Lähde: Kaivannaisteollisuus