Tukes myönsi uraanin etsintäluvan Pohjois-Karjalaan

8.5.2013, 09:31 -

Joensuussa. Ylitarkastaja Ilkka Keskitalo Tukesista sanoo, ettei lupaviranomaisella ollut kaivoslain… kuntien vastustus ei automaattisesti tarkoita, etteikö malminetsintälupaa kaivoslain perusteella

Lähde: Kaivannaisteollisuus