Tässä ja nyt

8.5.2013, 14:40 -

haastavat. Talvivaaran kaivos aiheutti ympäristökatastrofin, jonka kaltaisiin meillä ei ole viime

Lähde: Kaivannaisteollisuus