Talvivaaran ylijäämävedet näkyvät lähivesissä

8.5.2013, 07:32 -

Talvivaaran viimetalvisten kipsisakka-allasvuotojen vesistövaikutukset ovat toistaiseksi… aikana. Jo aiemmin paikalliset ympäristöviranomaiset ovat ilmoittaneet, ettei Talvivaaran lähivesiä

Lähde: Kaivannaisteollisuus