Talvivaaran vuodon haitta-aineet pysähtyivät lähilampiin – toistaiseksi

8.5.2013, 07:32 -

litrassa. Ennen kipsisakka-altaan vuotoa Talvivaaran kaivoksen jätevesien vaikutukset olivat erottuneet… läheisissä vesikerroksissa. Talvivaaran kaivos sijaitsee vedenjakajalla. Jätevesien johtaminen jakaantuu

Lähde: Kaivannaisteollisuus