Talvivaaran myrkyt näyttävät jääneen lähimpiin lampiin

8.5.2013, 13:01 -

Talvivaaran jätevettä. Kuva: Heikki Rönty / Yle Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaan vuodon… juomatta jättäminen nimenomaan Talvivaaran ympäristössä on tehokkain keino välttää altistuminen ja

Lähde: Kaivannaisteollisuus