Talvivaaran juoksutuskiintiö Savoon täyttyy

8.5.2013, 07:32 -

Kainuun ely-keskuksen mukaan Talvivaaran puhdistettujen jätevesien juoksutukset Vuoksen vesistöön… Talvivaaran viime marraskuisen kipsisakka-allasvuodosta peräisin olevat aineet eivät ole kulkeutuneet

Lähde: Kaivannaisteollisuus