Selvitys suuren kansainvälisen tutkimuskeskuksen vaikutuksista sijoitusmaalle.

8.5.2013, 05:30 -

, Pyhäsalmen kaivokseen, kaavaillun kansainvälisen LAGUNA-tutkimuskeskuksen rakentamisajan ja sen

Lähde: Kaivannaisteollisuus