Oulujoen ja Vuoksen vesistöjen käyttörajoitukset yhä voimassa

8.5.2013, 07:40 -

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen mukaan Talvivaaran kaivoksen pohjoisen ja etelän suunnan… vesistöissä näyttää yhä siltä, että Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-allasvuodosta peräisin ovat aineet

Lähde: Kaivannaisteollisuus