Minskad förlust för Nordic Mines

8.5.2013, 06:51 -

Nordic Mines redovisar ett resultat efter skatt på -45,7 miljoner kronor för det första kvartalet ( -63,0 ). Resultatet per aktie uppgick till -0:17 kronor ( -1:77 ). Nettoomsättningen uppgick till

Lähde: Kaivannaisteollisuus