ELY-keskus: Kipsisakkavuodon vaikutukset eivät näy Jormasjärvessä ja Laakajärvessä

8.5.2013, 08:01 -

Ylä-Lumijärvi saastui pahoin vuodon yhteydessä. Ohitusojalla ja padoilla on estetty sakkojen huuhtoutumista. Kuva: Pertti Granqvist Kainuun ELY-keskuksen keskiviikkona julkaiseman, Talvivaaran

Lähde: Kaivannaisteollisuus