Analyysi: Hyvää saisi yhä halvalla

8.5.2013, 04:22 -

. Valtio saa luottoa niin halvalla, että sen kannattaisi sijoittaa velaksi. Valtiosta on tullut Talvivaaran… osingonmaksajia – toisin kuin Talvivaara, johon huomattava osa myynneillä saaduista rahoista on sijoitettu

Lähde: Kaivannaisteollisuus