Talvivaara pelottaa myös Kuopion Vettä

7.5.2013, 02:40 -

Kuva: Yle Kuopion Vesi on huolestunut siitä,miten Talvivaaran kaivoksen eri päästöt vaikuttavat… Talvivaaraan noin 150 kilometriä. Jo aiemmin on huomattu, että järviveden sulfaattipitoisuudet ovat

Lähde: Kaivannaisteollisuus