Kaivoksesta tarvitaan vuoropuhelua

7.5.2013, 05:20 -

, että Vuokatin matkailu on jatkanut kasvuaan Talvivaaran katastrofista huolimatta. Kittilässä matkailu ja kaivostoiminta ovat pystyneet elämään rinnakkain. Vuoropuhelua tarvitaan. Talvivaara on huono

Lähde: Kaivannaisteollisuus