Tilinpäätösdirektiivin maakohtainen raportointivelvoite muodostumassa hankalaksi yrityksille, 03.05.2013

6.5.2013, 09:20 -

piiriin kuuluvat suuret ja yleisen edun kannalta merkittävät kaivannaisteollisuusyritykset sekä… direktiivimuutoksessa tarkoitettu kaivannaisteollisuutta tai aarniometsien hakkuuta harjoittava yritys

Lähde: Kaivannaisteollisuus