Matkailuväki kammoksuu Rukan liepeille kaavailtua kultakaivosta

5.5.2013, 10:01 -

päässä Rukalta. Kultakaivoksen arvioitu toiminta-aika on kaivosyhtiön mukaan vähintään 5-7 vuotta… pelätään, että kyse ei ole kulta- vaan uraanikaivoksesta. Kaivosyhtiön mukaan uraani on sille vain haitta

Lähde: Kaivannaisteollisuus