Tarjouspyyntö strategisen selvityksen laatimisesta suomen merituulivoimaliiketoiminnan kehittämiseksi

3.5.2013, 05:10 -

kaivannaisteollisuuden edistämiseen. Tuulivoiman tuotannon kasvu keskittyy tulevaisuudessa yhä