Talvivaaran majavapadon purkamisesta tutkintapyyntö

3.5.2013, 13:01 -

Kuva: Adam Bellgrau/Yle Kainuun poliisi selvittää, onko padon purkaminen tapahtunut metsästyslain ja -asetuksen mukaisesti. Talvivaaran kaivosyhtiö purki majavan tekemän padon kaivoksen eteläiseltä

Lähde: Kaivannaisteollisuus