Uraanilaitos on lupia vaille valmis

2.5.2013, 11:52 -

) sekä kemikaaliluvan, josta vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Lisäksi Säteilyturvakeskus… Pekka Perä Kaivosyhtiö haluaa laajentaa kaivostoimintaansa ja arvioi, että toiminnan laajennusvaiheet