Professor: NTM-centralen har inte resurser för Talvivaara

2.5.2013, 14:37 -

resurser, det kunnande och den expertis som krävs för att besluta om den läckande Talvivaaragruvans öde…? Förvaltningsdomstolens beslut betyder att Talvivaaragruvan inte får släppa ut vatten, trots hänvisning