Mitä erilaiset kaivosluvat ja -varaukset tarkoittavat?

2.5.2013, 03:29 -

kemikaalivirasto Tukes. Kaivoslupa tarkoittaa oikeutta kaivoksen avaamiseen. Vanhassa kaivoslaissa samaa tarkoitti kaivospiiri . Kaivoslupahakemus ja kaivospiirihakemus tarkoittavat, että lupakäsittely