Malmia voi etsiä myös suojelualueelta

2.5.2013, 03:29 -

tapahtuu kaivoslain mukaisen malminetsintäluvan nojalla. Erämaa-alueiksi kutsutaan pohjoisimmassa