VTT: Talvivaaran kipsisakka-allas alun perin haavoittuva

30.4.2013, 11:49 -

kehittämiseksi Talvivaaran Kaivosyhtiössä. Marraskuisen vuodon jälkeen Talvivaara on perustanut…VTT:n tutkimus Talvivaaran kipsisakka-altaan marraskuisesta vuodosta on julkistettu. Tutkinnan