Talvivaaran eteläpuolisten lähivesistöjen vettä ei tällä hetkellä suositella talous- ja virkistyskäyttöön

30.4.2013, 06:09 -

Kainuun sote 29.4.2013 Tutkimuksissa on todettu, että Lumijoen ja Kivijoen pH on kohonnut normaalitasoon verrattuna, eli vesi on muuttunut tavallista alkaalisemmaksi. Talvivaaran eteläpuoleisen