Suomi ei säästele tavoitteissaan

30.4.2013, 04:58 -

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut toimenpideohjelman, jolla Suomi pyrkii yhteiskuntavastuullisen kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi koko maailmassa. Tavoite aiotaan saavuttaa vuoteen